Iskanje:       
Glavna_slika

Župnija

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 2018:

                   »Tvoja desnica, Gospod,  je mogočna« (2 Mz 15, 6)
     V tednu molitve za edinost kristjanov (od 18. do 25. januarja) smo vsi, i verujemo v Kristusa, povabljeni, da se povežemo v molitvi in izpričamo globoko povezanost med nami in prosimo za dar polne edinosti. Božja previdnost je hotela, da ima na poti k edinosti osrednje mesto molitev. To pomeni, da edinost ne more biti preprosto sad človeškega delovanja. Ni uresničljiva prek naših prizadevanj, ne moremo je »izdelati«, niti ne moremo odločati o njeni obliki in času, ko bo uresničena. Pustiti si jo moramo podariti. Predvsem moramo pri edinosti dati prostora delovanju Svetega Duha in mu zaupati. Edinost je predvsem Božji dar. Ni ekumenizma, ki bi ne imel korenin v molitvi. Molitev je srce celotne ekumenske poti in mora ostati v središču.
   Gradivo za obhajanje tedna edinosti že dolga leta skupaj pripravlja Papeški svet za edinost in komisija Vera in cerkvena ureditev pri Svetovnem svetu Cerkva. Letošnja tema vodi k razmišljanju o Božjem odrešilnem in osvobodilnem delu v zgodovini izraelskega naroda in mnogih drugih narodov. Geslo: »Tvoja desnica, Gospod, je mogočna«  je iz vzeto iz druge Mojzesove knjige (15, 21), iz pesmi, ki opeva osvoboditev in zmago nad zatiranjem, ki ga je Judovsko ljudstvo dolga stoletja trpelo v Egiptu. Na svoj način so tekom stoletij mnogi narodi trpeli in bili naposled osvobojeni.
   Tudi naša domovina – Slovenija – skupaj z mnogimi drugimi narodi Srednje in Vzhodne Evrope,  je pred četrt stoletja doživela osvoboditev od ideološkega nasilja komunizma. Tudi tu je bila na delu »mogočna Božja desnica«. Zato se radi pridružimo hvalnici Bogu, ki osvobaja, in prosimo,  naj vodi kristjane naproti edinosti »v resnici in ljubezni«.

                                                      dr. Bogdan Dolenc (tajnik Slovenskega ekumenskega sveta)

MOLITEV ZA EDINOST:                   
Gospod  Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si  molil, da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi.   Daj , da  bomo živo začutili,  kako velika nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost.  Daj nam iskrenosti,  da  bomo  priznali  in obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost, ki  se morda  skriva v nas.   Daj nam poguma,  da bomo vse to izkoreninili.  Nakloni nam, da se vsi zedinimo v tebi, da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev  za  edinost  kristjanov,  kakršno  Ti  hočeš.   V  Tebi,  ki  si  popolna Ljubezen, naj najdemo Pot,  ki  vodi  do edinosti   v  poslušnosti   Tvoji  Ljubezni  in  Resnici.   Amen. 

                                            ******************************

 

Pridite in boste videli

    Jezus je svoje učence - kasnejše apostolske prvake – izbral  preprosto med ljudstvom. Ni bilo razpisov ali tečajev, samo ozrl se je nanje in jih poklical. Zdi se, kot da bi bilo naključno, a se je vse zgodilo po  Božji previdnosti.  V nekaterih učencih je vzbudil zanimanje zanj, ko so mu sledili in ga spraševali, kje stanuje. Navdušeni nad velikim odkritjem so še drugim povedali, da so našli mesija, tistega, ki ga je judovski narod pričakoval že dolga stoletja.
    V našem vsakdanjem življenju se dogaja nekaj podobnega. Jezus hodi med nami, oznanja Božje kraljestvo in nas kliče k spreobrnjenju. Njegov klic je najbolj prepoznaven v Božji besedi, molitvi in zakramentih Cerkve. Njegovo bližino pa lahko zaznamo tudi v različnih vsakdanjih življenjskih okoliščinah, ki nas spodbujajo, da mu sledimo v njegov dom, kjer lahko najdemo mir svoji duši.
     Jezusovi učenci, ki jih je poklical, naj mu sledijo, niso bili posebni izbranci, ampak so bili poklicani iz preproste vsakdanjosti, ki so jo živeli do srečanja z Njim. Potem pa se je njihovo življenje popolnoma spremenilo, saj so po treh letih Jezusove duhovne šole postali prvi in temeljni nosilci evangelizacije človeštva.
    Ali lahko tudi mi v svojem življenju prepoznamo podobne zakonitosti evangeljskega dogodka, ki ga opisuje današnja nedelja?
    Jezus se je že ozrl na nas, že smo poklicani in izbrani, saj smo bili v njegovem imenu nekoč obliti s krstno vodo, ki nas je trajno  povezala z Njim. Tudi vsa kasnejša zakramentalna dejanja v cerkvi so nas utrdila v krstni milosti.
    Jezusa nadalje iščemo in prepoznavamo ne samo v cerkvi, ampak predvsem v vsakdanjih življenjskih

okoliščinah. Kakor so preprosti galilejski fantje v Jezusovi šoli postali apostoli za vse čase, tako lahko tudi mi postanemo sveti, če se prepustimo Jezusu, da nas vodi skozi življenje in nas popelje v svoj večni dom.
    Bog ima za vsakega od nas življenjski program, ki ga odkrivamo ob srečanju z Jezusom v Njegovi besedi, molitvi, zakramentih in vsakdanjih življenjskih okoliščinah, v katerih nas spodbuja, naj stopimo iz povprečja vsakdanjega zadovoljevanja osebnih potreb in se podamo na Božjo pot, nekakšno božansko avanturo z njim, ki nas bo povedla do končnega cilja, po katerem hrepeni človeško srce. Resnično osebno duhovno srečanje z Jezusom lahko človeka popolnoma  spremeni.
    Zato mrtva črka na papirju – vpis prejetih zakramentov v krstni knjigi – še zdaleč ne zagotavlja odrešenja. Prinaša pa ga živo srečanje s Kristusom v skrivnosti Cerkve in v vsakdanjem življenju, ki nas povede do osebne svetosti. V tem navdušenju pa smo poslani tudi k drugim ljudem, da jim pokažemo pot k Jezusu, kajti »našli smo mesija«.
                                                                                                    ( župnik Alojzij Hostnik, Magnifikat 1/2018) 
 

                                            ******************************

 

 Odlok o pridružitvi Župnije Brje Župniji Branik

Navajam glavno vsebino odloka našega škofa Jurija:
     Na podlagi Odloka o preureditvi župnij Škofije Koper, ki je bil izdan dne 11. novembra 2017 (št.979/17), na podlagi kan.:…., pridružujem Župnijo Brje Župniji Branik in jo preimenujem v Podružnico svetega Cirila in Metoda v Brjah. S tem pridružujem tudi dosedanjo podružnico župnije Brje, to je Podružnico Sv. Martina pri Svetem Martinu, ki postane podružnica razširjene župnije Branik. Odlok stopi v veljavo dne 1. januarja 2018.
     Matične in druge župnijske knjige Župnije Brje naj se zaključijo z 31. decembrom 2017 in se skupaj z arhivom župnije Brje hranijo v razširjeni Župniji Branik. Vse premoženje Župnije Brje naj po skrbno narejenem inventarju premičnin in nepremičnin preide v last razširjene Župnije Brani, ostane pa naj v upravi Podružnice Svetega Cirila in Metoda v Brjah. Preimenovanje naj se vnese tudi v vse ustrezne državne ustanove.
    Na novi Podružnici svetega Cirila in Metoda v Brjah naj se do nadaljnjega kakor do zdaj opravljajo nedeljske in praznične maše, po možnosti pa vsaj enkrat na teden tudi delavniška maša. Prva tako naj se na podružnici na željo župljanov opravljajo poroke in krsti, prve pogostitve in pogrebi, prihodke podružnice naj razširjena Župnija Branik vodi posebej.
   Gospodov blagoslov naj bo nad vami in trajna priprošnja vašega župnijskega zavetnika svetega Urha in podružničnih zavetnikov svetih bratov Cirila in Metoda ter sv. Martina.

                                                                              Msgr, dr, Jurij Bizjak (koprski škof)        

                                           ******************************

 

 STATISTIKA ZA LETO 2017    

 

 Župnija BRANIK:

- KRSTI:  Bilo jih je  6 (šest):  -  ADAM Vidmar, Preserje 3;  - ARON Vidmar,  Preserje  7;  - LUKA Nedižavec,  Preserje 54/C;  - ANŽE Vodopivec, Branik 32;  - NIK Benko, Preserje 96/B; -  JULIJAN Zgonik, Branik 28.    Pet krščencev je od staršev, ki so sklenili cerkveni zakon, eden od staršev, ki so sklenili cerkveni zakon.  Pet jih je bilo krščenih v prvem letu starosti, eden  pa v drugem letu.  

- POROKE:  V župniji je bilo 5 (pet) porok: - LIJAN Petrovčič iz župnije Miren  in  TJAŠA Bizjak  iz  Branika 216 .  Po poroki bivata v Cvetrožu – Branik 216;  - DUŠAN Verč iz župnije Šmarje na Vipavskem  in TINA Kodrič iz   Preserij 11. Po poroki bivata v Hrastju – Šmarje 53; - ANEJ Vodopivec iz Branika 32 in MARTINA Benigar iz župnije Ilirska Bistrica. Po poroki bivata v Braniku 32;  - JERNEJ Fakin iz župnije Škrbina in NEJA Colja iz Branika 7/B. Po poroki bivata v Braniku 7/B ; - BOŠTJAN Suhadolnik iz župnije Preserje pod Krimom in ANDREJA Jeraj iz Bevk. Po poroki bivata v Preserjih pod Krimom.                                                                                                     

-  POGREBI:  V župniji je bilo 14 (štirinajst) cerkvenih pogrebov: - BERTA  Krševan,  Branik 8 ; - IVO Zgonik, Branik 224;  - JULIJANA Sever, Preserje 96; -  RAHELA Colja, Steske 9;  - PAVEL  Vidmar,  Branik 2; - MARIJA  Hmeljak, Branik 56;  - JOŽEF  Karer, Branik 142;  - METOD Ličen, Branik 126;   
- SONJA Birsa, Preserje 103;  - ALBINA Kerševan,  Branik 171;  - ANTON  Gvardjančič,  Branik 136;  - DAVID Piščanec, Branik 219;  - VIDA Ličen,  Branik 226 ; - VLASTA  Birsa, Branik 6. - Šest od njih je prejelo zakramente pred smrtjo.  Štirje od ostalih so umrli nagle smrti.  »Gospod naj jim da večni pokoj!«

Župnija BRJE:

- KRSTA  sta bila 2(dva): - KAROLINA  Birsa Černigoj,  Brje 18;  - TILEN Mrak, Brje 76/C.  En otrok  je od zakoncev, ki sta sklenila cerkveni zakon,  eden pa je nezakonski .  Eden je bil krščen v prvem  letu starosti, drugi pa v drugem letu.  


- POROKE 
ni  bilo nobene v župniji Brje.

- POGREBOV   je bili 9 (devet):  -  BOJAN   Furlan,  Brje 88:   -  MARIJA  Čebron,  Brje 59;  -  ZORA Cink, Brje 76; - SLAVKO Cink, Brje 75; - IVAN Pečenko, Brje 20; - RADOVAN Plahuta, Brje 92; - BORIS Kodrič; Brje 48; - ANTON Furlan, Brje 77; - IGOR Plahuta, Brje 92.

- Trije od njih so  prejeli zakramente pred smrtjo,  ostali pa nič.  »Gospod naj jim da večni pokoj!«

 

                                          ******************************

 

 

 

 


PriponkaVelikost
Leto evharistične prenove - Pismo škofov 200931.99 KB
Leto duhovništva21.14 KB
Župnijski pastoralni svet 201038.4 KB
ŽPS 2010 izvoljeni člani9.83 KB
V letu evharistije82.58 KB
Junij 2010 obvestila102.83 KB
Prihod novega župnika Avgust 2010163.95 KB
Škofjeloški pasijon 29_3_2015 VABILO50.58 KB
Pastirsko pismo o krščanskem pogrebu 201663.06 KB
Objave 1 stran oznanil 2017270.94 KB