Iskanje:       
Glavna_slika

Zlati Grozdi 14. Božična številka

|

Vsebina

ŠE JE KAJ DOBREGA IN POZITIVNEGA

Velikokrat slišimo ali pa tudi sami govorimo, kako živimo v težkih, kriznih in udnih časih. Marsikaj, kar se nam zdi, da je bilo še pred desetletji kar v redu, je oslabelo, če že ne kar propadlo; pa naj bo  na področju gospodartva, politike, družbenih vrednot, kulture, kot tudi vere in prakticiranju vere. Gotovo nič in nikomur ne koristi, če bi samo kritizirali, iskali krivce in zvračali dgovornost predvsem na druge. Krize in problemi se rešujejo drugače. Iz zgodovine se lahko marsikaj naučimo. Za vernike je pomembno, da se učimo tudi iz odrešenjske zgodovine, ki se je v času pred Kristusom odvijala v Božjem ljudstvu tare zaveze, v času po Kristusi pa v Cerkvi  Božjem ljudstvu nove zaveze.

Očitno je, da Bog vedno znova prihaja in deluje kot Odrešenik prav v tistih in takih razmerah, v katerih se nahajamo ljudje. Največkrat deluje po ljudeh, ki mu povsem zaupajo, prisluhnejo njegovim navdihom in zastavijo vse svoje sposobnosti in moči, da naredijo, kar spoznajo, da  Bog od njih pričakuje in je dobro in pomembno ne le za njih osebno, ampak tudi v dobro bližnjih, ožji ali širši skupnosti. Tako je Bog v raznih težkih in kriznih časih obujal in pošiljal preroke, voditelje in druge, ki so bili največkrat preprosti, neugledni, vendar globoko prepričani in zavzeti  v  delovanju.  Znali  so  pritegniti  tudi  nekatere  svoje  sodobnike,  da  so  potem s skupnimi močmi naredili nekaj, kar se je prej mnogim zdelo nemogoče. Pomislimo samo na nekatere take izredne znane osebnosti: Frančišek Asiški in drugi redovni ustanovitelji, Mati Terezija iz Kalkute, sedanji papež Frančišek kot tudi predhodnika Janez Pavel II. in Janez XXIII ter drugi. Tudi v skupnostih, kot so vaške, krajevne, župnijske, kulturne in druge, lahko tudi danes vidimo marsikaj dobrega in hvalevrednega. Potrebni so pravi pobudniki dobrih idej in akcij kot tudi drugi ljudje, ki problem ne le vidijo, ampak s skupnimi močmi, brez osebnih interesov, naredijo kar se da dobro. V tej božični številki Zlatih grozdov sta predstavljeni dve lepi zgodbi. Najprej je opis in razmišljanje v zvezi s prenovo Kala »Pod velbom« na Preserjah in potem še postavitev verskega znamenja - Marijine  kapelice  v Vidmarski  vasi.  Lahko  se  komu  zdi, da ne  gre  za
prav veliki in zelo pomembni akciji, vendar je najbolj pomembno in pozitivno to, da so domačini znali stopiti skupaj in uresničili zastavljen cilj. Tako so se z delom in druženjem bolj povezali in naredili nekaj lepega, kar se vidi, kot tudi kar se ne vidi, pa je še kako pomembno, da je življenje lepše. Ob tem lahko tudi pomisli-
mo, kako ste mnogi vse od osamosvojitve Slovenije znali sodelovati in se žrtvovati, ko ste obnavljali župnijski cerkvi, pa tudi podružnične cerkve in poskrbeli za novo župnišče. To res niso bila majhna in postranska, ampak velika in potrebna dela v naših človeških in Božjih očeh.  Posebne  oblike  sodelovanja  v  skupno  dobro  so  tudi  razne  skupine,  ki delujejo  v župnijah.  Verjetno so še najbolj povezana skupina cerkveni pevci, ki darujejo veliko svojega časa in truda v skupno dobro. Pri tem se tudi sami bogatijo. Zato je zapis o romanju in izletu več kot poročilo. Odseva medsebojne odnose. Podobno tudi skupno romanje iz obeh župnij. Vse to in še marsikaj je hvalevredno in naj bo spodbudno  tudi za naprej. Prav je, da se ozremo še malo na praznovanje božiča in drugih verskih praznikov. Lahko ugotavljamo in kritiziramo, kako je v ospredju blišč, komerciala, potrošništvo in še kaj, kar je izpraznilo pravo vsebino. Tovrstna kriza je za nas kristjane izziv in priložnost, da najprej pri sebi in v ožjih skupnostih poskrbimo za čim bolj krščansko vsebino in način obhajanja krščanskih praznikov. Pomembno in pravično je, da prvo mesto dajemo Bogu – Odrešeniku, ki prihaja v naše dobro. Pobuda je vedno Božja: on je tisti, ki kliče, spodbuja in nagovarja človeka ter ga tudi usposablja za poslanstvo. Na nas je, da smo zanj odprti in da radi sodelujemo z njim in njegovimi darovi. Še kako pomembno je tudi, da smo si ljudje med seboj v spodbudo in pomoč v tistem, kar lahko kot posamezniki in skupnost naredimo, da je življenje čim bol polno, smiselno in lepo.

Vsi, ki smo se potrudili za vsebino in izid te številke, ki jo imate v rokah, vam želimo  lepe  in  blagoslovljene  božične  praznike  kot  tudi  vse  dobro  v  novel  letu Gospodovem 2016.

Rafael Leskovec (župnik)

 

Več si lahko v 14. številki Zlatih Grozdov, preberete TUKAJ