Iskanje:       
Glavna_slika

VABILO NA OBČNI ZBOR KULTURNO PROSVETNEGA DRUŠTVA FRANC ZGONIK BRANIK

 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
|

Vsebina

VABILO NA OBČNI ZBOR KULTURNO PROSVETNEGA DRUŠTVA FRANC ZGONIK BRANIK

Vabimo vas, da se udeležite rednega letnega občnega zbora Kulturno prosvetnega društva Franc Zgonik Branik, ki bo v ponedeljek 12.3.2018 ob 20.15 v mail dvorani v Kulturnem domu.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev in pozdrav
2. Poročila o delovanju društva v letu 2017
3. Razrešitev predsednika, članov izvršnega odbora, tajnika in izvolitev organov občnega zbora – predsednik, tajnik, blagajnik, nadzorni odbor, častno razsodišče
4. Volitve predsednika
5. Volitve članov izvršnega odbora, tajnika, blagajnika, nadzorni odbor, častno razsodišče
6. Volitve o uvedbi izjave o vpisu v društvo in uvedbi letne članarine v znesku 10 eur
7. Odstop Matejke Dovgan iz društva in predaja računovodskih del servisu
8. Program društva 2018
9. Ostalo

V.V.:

Dolžnost vseh članov društva je tudi aktivna udeležba na občnem zboru. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, je prisotnih vsaj 10 članov društva.

Hvala in se vidimo,

Teja Kodre