Iskanje:       
Glavna_slika

KS Branik

Prezentacija s fotografijami iz predavanja o toponimih


Kratek opis kraja in njegove zgodovine

Branik leži v Vipavski dolini, v dolini hudourniške reke Branice, pritoka reke Vipave, na obrobju planote Komenskega Krasa. Krajevno skupnost Branik, ki je ena večjih v Mestni občini Nova Gorica, sestavljajo naselja Branik, Preserje, Spodnja Branica, Steske in Pedrovo. V Krajevni skupnosti Branik živi 1600 prebivalcev. Imamo osnovno šolo, otroški vrtec, krajevni urad, zdravstveno in zobozdravstveno ambulanto, pošto, banko, trgovine - torej vse storitve in dejavnosti, ki jih kraj potrebuje. V Braniku je tudi sedež župnije. Čeprav je večina aktivnega prebivalstva zaposlenega izven kmetijstva, je Branik pomemben in poznan prav na tem področju, in sicer po dobrih in uspešnih vinogradnikih, sadjarjih in vinarjih. V krajevni skupnosti je ustanovljenih več kot 120 obratovalnic samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb z najrazličnejšimi vrstami in obsegom dejavnosti. Lesna industrija je v preteklosti zaposlovala veliko domačinov, trenutno  pa prostori nekdanje tovarne pohištva samevajo.


Osebna izkaznica Krajevne skupnosti Branik

KRAJEVNA SKUPNOST BRANIK

Naslov:
Branik 75
5295 Branik

Telefon:
05 3057318
05 3057779

GSM: 051 600 897


Člani Sveta Krajevne skupnosti Branik

Člani Sveta Krajevne skupnosti Branik izvoljeni na lokalnih volitvah 5.10.2014

Borut Bizjak, Branik 33H, 5295 Branik
Davorin Anderlič, Branik 109,5295 Branik
Bruno Vidmar, Branik 75A,5295 Branik
Irena Piščanec, Branik 220, 5295 Branik
Ljubo Jazbec, Branik 212A, 5295 Branik
Judita Birsa, Preserje 103, 5295 Branik
Nives Kodrič, Preserje 14K, 5295 Branik
Miran Vidmar, Preserje 26, 5295 Branik - predsednik
Roman Stubelj, Spodnja Branica 15, 5295 Branik

Člani Sveta Krajevne skupnosti Branik izvoljeni na lokalnih volitvah 10.10.2010, od 6.8.2011 dalje:
Miran Vidmar, Preserje 26, predsednik
Bruno Vidmar, Branik 75a 
Polonca Abram, Pedrovo 14
Ivan Čebron, Preserje 81a
Ljubo Jazbec, Branik 212a 
Nives Kodrič, Preserje 14k
Ivan Lisjak, Branik 36c
Roman Stubelj, Spodnja Branica 15
Davorin Anderlič, Branik 109

Člani Sveta Krajevne skupnosti Branik izvoljeni na lokalnih volitvah 10.10.2010, do 6.8.2011:
Miran Vidmar, Preserje 26, predsednik
Nikola Berlot, Branik 21a
Edvard Bizjak, Branik 216 
Ivan Čebron, Preserje 81a 
Ljubo Jazbec, Branik 212a 
Nives Kodrič, Preserje 14k 
Ivan Lisjak, Branik 36c 
Roman Stubelj, Spodnja Branica 15 
Boštjan Vodopivec, Branik 47

Člani sveta Krajevne skupnosti Branik v mandatnem obdobju 2006 - 2010:     
Miran Vidmar, Preserje 26, predsednik
Ivan Čebron, Preserje 81/d, podpredsednik 
Vida Frlič, Branik 129/a  
Tomaž Mravlja, Branik 89 
Irena Colja, Branik 3 
Adolf Colja, Branik 67/b 
Ljubo Jazbec, Branik 212/d 
Dragica Vidmar, Preserje 3 
Aleš Lisjak, Spodnja Branica 8 

Člani sveta KS Branik v mandatnem obdobju 2002 - 2006:
Edvard Bizjak, Branik 216, predsednik sveta
Zalka Jereb, Branik 71, podpredsednica sveta
Iztok Čebron, Branik 93, član sveta
Nevenka Rojc, Branik 85, članica sveta
Marjan Ličen, Branik 126, član sveta
Franc Tominec, Preserje 83, član sveta
Radoš Čebron, Preserje 54, član sveta
Ivan Čebron, Preserje 81/a, član sveta
Franko Lisjak, Spodnja Branica 17, član sveta


Syndicate content