Iskanje:       
Glavna_slika

Župnija

Vabilo na romanje v SAN MARINO – LORETTO - SAN GIOVANNI ROTONDO - PERUGIA

|

Vsebina

Župnija BRANIK vabi na romanje:

SAN MARINO – LORETTO - SAN GIOVANNI ROTONDO - PERUGIA

Datum potovanja: 27.4. – 29.4.2013

Čas potovanja: 3 dni

Več si lahko preberete tukaj.

Izšla je osma (8) - BOŽIČNA - številka župnijskega glasila Zlati Grozdi

|

Vsebina

Zlati grozdi ali zlato grozdje? Četudi gre za isto sorto grozdja in za enake pogoje rasti,  nekateri grozdi izstopajo. So bolj zlati kot drugi in prispevajo k večji kvaliteti žlahtne pijače, vina. Vinograd in trte imajo ob skrbnem vinogradniku svoj začetek, občutljivo mladost, kateri sledi zrelost nato tudi starost in umiranje. Tudi skozi vsako leto se zvrstijo zelo različne situacije in vinogradnikovi  posegi.

Izšla je sedma (7) - VELIKONOČNA - številka župnijskega glasila Zlati Grozdi

|

Vsebina

Si lahko predstavljamo življenje brez praznikov?

Kakšna bi bila kvaliteta življenja posameznikov in raznih skupnosti brez prekinitve vsakdanjosti, brez proslavljanja pomembnih dogodkov na osebnem, družbenem in verskem področju?

Izšla je šesta (6) - BOŽIČNA - številka župnijskega glasila Zlati Grozdi

|

Vsebina

Zlati grozdi so pred najlepšimi krščanskimi prazniki spet zagledali luč sveta. V naslovu je zapisano, da je to glasilo župnij Branik in Brje. Uredniški odbor skuša to tudi upoštevati.

Izšla je peta(5) - VELIKONOČNA - številka župnijskega glasila Zlati Grozdi

|

Vsebina

Ljudje že od nekdaj veliko razmišljamo o sebi. O tem, kdo smo, kaj je za nas posebej značilno in kakšen smisel ima naše življenje in delovanje, je bilo že veliko povedanega in napisanega. Dve temeljni značilnosti sta izraženi v trditvi, da smo družbena in osebna bitja. To, da smo družbena bitja, pomeni, da smo v marsičem odvisni od drugih ljudi, od njihovih ustanov od njihovih pričakovanj, navad, zahtev, pa tudi, da mi vplivamo na druge. S trditvijo, da smo osebna bitja, pa poudarjamo predvsem, da se zavedamo samih sebe, svojih sposobnosti, enkratnosti in samostojnosti. Zavedamo se svoje razumnosti in drugih načinov zaznavanja oseb in stvari, ki nas obdajajo. Kot taki smo sposobni spoznavati, da smo na mnogotere načine nagovorjeni ali ogovorjeni. Pozitivno odzivanje na razne ogovore predstavlja našo odgovornost, neustrezno odzivanje pa neodgovornost. Odgovorno ravnanje je osnova za urejene odnose in vir osebnega in skupnega zadovoljstva.
    

Izšla je četrta(4) - BOŽIČNA - številka župnijskega glasila Zlati Grozdi

|

Vsebina

Lepo pozdravljeni vsi, ki imate v rokah novo številko Zlatih grozdov!

»Pod trto bivam zdaj v deželi rajskomili, …« Trta, ki jo omenja »Goriški slav-ček«, je kulturna rastlina, ki ob primerni oskrbi rodi grozde za žlahtno pijačo. Zla-te grozde, kakršne imate pred seboj, pa ne rodi nobena trta, ampak izhaja iz sku-pine zavzetih Braničanov in Brejcev. Tolikšna življenjska moč in zagnanost se ne more kar ustaviti in ne more ostati brez sadov. Kot novi župnik od 1. avgusta 2010 pozdravljam in se veselim te in tudi raznih drugih oblik delovanja v skupni blagor obeh župnij, za kateri sem kot prvi odgovoren. Prav župnija - skupnost vernih kris-tjanov, je glavna tema te številke glasila. Naj pričujoči članki prispevajo k še večji osveščenosti, spoznavanju, povezovanju in odgovornemu sodelovanju v skupno dobro.

Syndicate content