Iskanje:       
Glavna_slika

Kontejnerji za Domom kulture

Vprašanje/Pripomba/Predlog

Prostor, kjer so kontejnerji za Domom kulture Branik, je bolj kot
organiziranemu zbirališču odpadkov podoben divjemu odlagališču smeti.
Stanje lahko izboljšamo vsi uporabniki tega zbirnega centra in sicer tako,
da ločujemo odpadke in mečemo v označene kontejnerje le tisto, kar tja
sodi. Komunala pa bi morala veliko bolj pogosto prazniti kontejnerje in
skrbeti tudi za čistočo prostora.


Odgovor