Iskanje:       
Glavna_slika

Člani Sveta Krajevne skupnosti Branik

Člani Sveta Krajevne skupnosti Branik izvoljeni na lokalnih volitvah 5.10.2014

Borut Bizjak, Branik 33H, 5295 Branik
Davorin Anderlič, Branik 109,5295 Branik
Bruno Vidmar, Branik 75A,5295 Branik
Irena Piščanec, Branik 220, 5295 Branik
Ljubo Jazbec, Branik 212A, 5295 Branik
Judita Birsa, Preserje 103, 5295 Branik
Nives Kodrič, Preserje 14K, 5295 Branik
Miran Vidmar, Preserje 26, 5295 Branik - predsednik
Roman Stubelj, Spodnja Branica 15, 5295 Branik

Člani Sveta Krajevne skupnosti Branik izvoljeni na lokalnih volitvah 10.10.2010, od 6.8.2011 dalje:
Miran Vidmar, Preserje 26, predsednik
Bruno Vidmar, Branik 75a 
Polonca Abram, Pedrovo 14
Ivan Čebron, Preserje 81a
Ljubo Jazbec, Branik 212a 
Nives Kodrič, Preserje 14k
Ivan Lisjak, Branik 36c
Roman Stubelj, Spodnja Branica 15
Davorin Anderlič, Branik 109

Člani Sveta Krajevne skupnosti Branik izvoljeni na lokalnih volitvah 10.10.2010, do 6.8.2011:
Miran Vidmar, Preserje 26, predsednik
Nikola Berlot, Branik 21a
Edvard Bizjak, Branik 216 
Ivan Čebron, Preserje 81a 
Ljubo Jazbec, Branik 212a 
Nives Kodrič, Preserje 14k 
Ivan Lisjak, Branik 36c 
Roman Stubelj, Spodnja Branica 15 
Boštjan Vodopivec, Branik 47

Člani sveta Krajevne skupnosti Branik v mandatnem obdobju 2006 - 2010:     
Miran Vidmar, Preserje 26, predsednik
Ivan Čebron, Preserje 81/d, podpredsednik 
Vida Frlič, Branik 129/a  
Tomaž Mravlja, Branik 89 
Irena Colja, Branik 3 
Adolf Colja, Branik 67/b 
Ljubo Jazbec, Branik 212/d 
Dragica Vidmar, Preserje 3 
Aleš Lisjak, Spodnja Branica 8 

Člani sveta KS Branik v mandatnem obdobju 2002 - 2006:
Edvard Bizjak, Branik 216, predsednik sveta
Zalka Jereb, Branik 71, podpredsednica sveta
Iztok Čebron, Branik 93, član sveta
Nevenka Rojc, Branik 85, članica sveta
Marjan Ličen, Branik 126, član sveta
Franc Tominec, Preserje 83, član sveta
Radoš Čebron, Preserje 54, član sveta
Ivan Čebron, Preserje 81/a, član sveta
Franko Lisjak, Spodnja Branica 17, član sveta